X

Visuotinis narių susirinkimas 2017

Sausio  19 d. įvyko Marijampolės regiono jaunųjų verslininkų klubo visuotinis eilinis narių susirinkimas, kurio metu apžvelgtos 2016 m. veiklos, išrinktas naujas klubo prezidentas Paulius Liškauskas bei nauja valdyba – Andrius Papečkys, Inga Rauluševičienė, Audra Čivilytė, Rasa Olšinskaitė ir Linas Paknys.

Paulius Liškauskas, kalbėdamas apie klubo ateitį, išreiškė viltį, kad klubo veikla prisidės prie jaunų žmonių sugrįžimo ir emigracijos mažinimo mūsų regione.

 

Dėkojame už įdomią, turiningą ir gražią klubo veiklą kadenciją baigusiam prezidentui Andriui Papečkiui!