X

MARIJAMPOLĖS REGIONO JAUNŲJŲ VERSLININKŲ KLUBAS

Marijampolės regiono jaunųjų verslininkų klubas yra jaunų, veiklių asmenų susivienijimas, pelno nesiekianti jaunimo organizacija, vykdanti veiklą, kuri nukreipta į VERSLĄ, MARIJAMPOLĖS REGIONĄ IR JAUNIMĄ. Klubas oficialiai įregistruotas 2005 metų sausio 7 dieną.  

MARIJAMPOLĖS REGIONO JAUNŲJŲ VERSLININKŲ KLUBAS
KLUBO VIZIJA

Verslus jaunimas verslioje aplinkoje

KLUBO MISIJA

Skatinti jaunų žmonių verslumą

KLUBO TIKSLAI

1. MRJVK plėtra ir narystės stiprinimas:
Uždaviniai:
Plėsti MRJVK. Kviesti jaunus verslininkus bei verslius žmones prisijungti prie MRJVK.
Kelti MRJVK narių kompetencijas. Organizuoti MRJVK nariams seminarus bei mokymus, kurie didintų klubo narių asmeninį tobulėjimą, verslumo įgūdžius bei kompetencijas.
Skatinti MRJVK narius bendradarbiauti. Kviesti narius reguliariems klubo susirinkimams, organizuoti tradicinius renginius kaip „Vasaros forumas“, kuriuose nariai būtų skatinami bendradarbiauti.


2 .Stiprinti MRJVK veiklą
Uždaviniai:
Gerinti MRJVK veiklos kokybę. Reguliariai atlikti veiklos kokybės vertinimus ir atsižvelgiant į rezultatus organizuoti mokymus MRJVK valdybai bei prezidentui.
Formuoti MRJVK įvaizdį. Interneto svetainės populiarinimas, aktyvi veikla socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje.
Užtikrinti reikiamą MRJVK finansavimą. Lėšas kaupti per klubo nario stojamąjį bei metinius mokesčius. Siekti pritraukti lėšų iš projektinių finansavimų.
Bendradarbiauti su verslo sektoriumi. Susitikinėti su verslo organizacijomis bei verslo lyderiais. Skatinti MRJVK bendradarbiauti su verslu organizuojant bendrus projektus.
Dalyvauti regioninėje politikoje. Inicijuoti klubo susitikimus su regiono politikais, organizuoti diskusijas bei teikti pasiūlymus.


3. Skatinti verslumą tarp jaunimo
Uždaviniai:
Bendradarbiauti su regiono švietimo įstaigomis. Organizuoti mokymus, konkursus jaunimo verslumo skatinimui bei kūrybiškumo ugdymui.
Dalyvauti kitų jaunimo organizacijų veikloje. Reguliarūs susitikimai bei bendrų projektų rengimas su Marijampolės jaunimo organizacijomis.
Organizuoti socialines akcijas. Remti socialiai jautrių jaunų žmonių asmeninį tobulėjimą, kūrybiškumo ugdymą bei verslumo skatinimą.