X
marijampoles pataisos darbu kolonija - spalvotas gyvenimas

Spalvotas gyvenimas 2010

Projektas buvo įgyvendintas Marijampolės pataisos namuose. Piešinio tema “Spalvotas gyvenimas be narkotikų”.

Projekto “Spalvotas gyvenimas 2010” įgyvendinimo akimirkos ir rezultatas.