X

Pirmieji partnerystės žingsniai su klubu „Lions“

Suorganizuotame bendradarbiavimo ryšių plėtros prasme susitikime su Marijampolės apskrities klubo LIONS, kuris savo veiklas vykdo jau nuo 2002-ųjų metų, atrasta nemažai bendrumo, aptarus abiejų organizacijų susikūrimo priežastis ir šiandienines vizijas: LIONS pagrindiniai tikslai siejasi su –laisvu klubo narių bendravimu ir jo skatinimu, labdaringos ir socialinės veiklos inicijavimu, įtraukiant kitus visuomenės narius, o pagrindinis principas ir šūkis atspindi visą susikūrusio kolektyvo požiūrį ir funkciją: „Mes tarnaujame“. Tokių panašių tikslų siekia ir Jaunųjų verslininkų kubo nariai, prisidėdami prie ne tik jau vykdomų tradicinių projektų socialine-paramos prasme, bet ir įgyvendinant naujus sumanymus, kurie teiktų ne tik finansinę naudą skurdą patiriančių šeimų vaikams, bet ir gerintų dvasinę būseną bei teiktų vilties kasdienėje, ne itin pilnavertėje rutinoje.

 Jau nuo 2006-ųjų metų klubas LIONS organizuoja renginį „Aš noriu matyti pavasarį“, kuriame surinktos lėšos skiriamos Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcinio centro, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Marijampolės filialo narių specialiesiems poreikiams tenkinti, VO „Gelbėkit vaikus“ Marijampolės vaikų dienos centrams bei kt. labdaringiems tikslams. Prie šios gražios tradicijos pakviesti prisidėti savo aukos dalele ir mūsų klubo nariai, kur suma 1 asmeniui įvertinta 75,- Lt.

 Ar ne tiesa, kad mes visi drauge norime, jog aplinkinių, o ypač mažųjų, akys džiaugtųsi? O jų mokymosi, gyvenimo bei gydymo sąlygos būtų kuo mažiau įtakotos diskomforto, o taptų kokybiškesnės?

 Manau, kad pritars visi šiai išsakytai minčiai:

„Mūsų nuoširdus geranoriškumas-investicija ateičiai!”

Kiekvieną akimirką prisiminkime, kodėl esame čia ir dabar bei nuolat tieskime šį bendradarbiavimo kelią…

MRJVK narė
Inga Rauluševičienė
2014 04 02